อีกหนึ่งโรคระบาดที่ผู้คนทั่วโลกเฝ้าติดตามฟังข่าวกันอย่างกระชั้นชิด ตั้งแต่ช่วงปลาปี 2562 ที่ผ่านมา โดยดูเหมือนว่าปัจจุบันโรคจะยิ่งระบาดหนักมากขึ้นไปกว่าเดิม แต่ในหลายประเทศก็เริ่มจะมองเห็นช่องทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ดีขึ้น สำหรับ โควิด 19 (โคโรน่าไวรัส) เป็นเชื้อโรคที่สามารถติดต่อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมไปถึงในทุกเพศ แต่อาการในเด็กและผู้ใหญ่จะแตกต่างกันเล็กน้อย รวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้อาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้น สำหรับในบทความนี้เราจะมาอธิบายความแตกต่างของอาการในเด็กและผู้ใหญ่ ใครอยากทราบตามไปดูกันต่อได้เลย


 

อาการที่พบในเด็ก
– มีเด็กที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ประมาณร้อยละ 42 ที่มีอาการไข้
– ร้อยละ 49 มีอาการไอ ซึ่งพบมากกว่าอาการไข้
– ร้อยละ 8 มีน้ำมูก และมีอาการคัดจมูก
– ร้อยละ 8 มีอาการอ่อนเพลีย
– ร้อยละ 29 มีอาการหายใจลำบาก และหายใจเร็ว

อาการที่พบในผู้ใหญ่
– ผู้ใหญ่เมื่อป่วยจะพบอาการไข้ถึงร้อยละ 89
– มีอาการไอร้อยละ 68
– มีอาการอ่อนเพลียร้อยละ 14
– มีน้ำมูก พบได้น้อยประมาณร้อยละ 5
– ปวดเมื่อยตามตัว ประมาณร้อยละ 15
– มีอาการอ่อนเพลีย ร้อยละ 38
– หายใจลำบาก หายใจเร็ว พบร้อยละ 19

จะเห็นได้ว่าอาการของ โควิด 19 (โคโรน่าไวรัส) เมื่อพบในผู้ใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่าพบในเด็ก ที่สำคัญถ้าผู้ป่วยมีอาการของโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง มักจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากขึ้นอีกด้วย